הוספת חוות דעת - מיקסר Kenwood KVL6300 קנווד

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת