הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Lacasa LC373IX ‏324 ‏ליטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת