הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Lacasa LC566IX ‏469 ‏ליטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת