הוספת חוות דעת - סט מקררים LC373RIX/LIX לקאזה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת