הוספת חוות דעת - טלוויזיה LG 49UK6200Y 4K ‏49 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת