הוספת חוות דעת - מסך מחשב Lenovo ThinkVision T23i לנובו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת