הוספת חוות דעת - מסך מחשב Lenovo ThinkVision T24i-10 לנובו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת