הוספת חוות דעת - מחשב נייד Lenovo V130 14 81HQ00K3IV לנובו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת