הוספת חוות דעת - שעון חכם Lenovo Watch X לנובו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת