הוספת חוות דעת - מסך מחשב LG 22MK400H-B

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת