הוספת חוות דעת - טלוויזיה LG 49SK7900Y 4K ‏49 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת