הוספת חוות דעת - טלוויזיה LG 75SK8100P 4K ‏75 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת