הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי LG F0812WS ‏8 ‏ק"ג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת