הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי LG F1007CWT ‏10.5 ‏ק"ג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת