הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי LG F10C3 ‏7 ‏ק"ג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת