הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי LG F1208CWT Twin Wash ‏12 ‏ק"ג

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת