הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי LG G6 Plus H870DSU 128GB

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת