הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא עליון LG GR-M6781S ‏515 ‏ליטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת