הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון LG GRB471BF ‏460 ‏ליטר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת