הוספת חוות דעת - טלוויזיה LG OLED65E8Y 4K ‏65 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת