הוספת חוות דעת - מקרר ‏מקפיא תחתון Liebherr CNES6256 ‏475 ‏ליטר ליבהר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת