הוספת חוות דעת - מקרר ‏ללא מקפיא Liebherr IK3520 ‏325 ‏ליטר ליבהר

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת