הוספת חוות דעת - ‏סטטוסקופ Littmann Classic II S.E. Teaching Stethoscope

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת