הוספת חוות דעת - ‏אביזרים Lola עגלת Easy Baby

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת