הוספת חוות דעת - טלוויזיה MAG CR32A HD Ready ‏32 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת