הוספת חוות דעת - טלוויזיה MAG CRD40 Full HD ‏40 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת