הוספת חוות דעת - טלוויזיה MAG CRD55 SMART7 4K

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת