הוספת חוות דעת - טלוויזיה MAG CRD55 SMART 4K ‏55 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת