הוספת חוות דעת - מסך מחשב Mag S22HD ‏21.5 ‏אינטש

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת