הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Meizu 16X מיזו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת