הוספת חוות דעת - שעון יד Michael Kors MK5915 מייקל קורס

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת