הוספת חוות דעת - עכבר אלחוטי Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת