הוספת חוות דעת - מאוורר רצפה MIDEA FE50H1 מידאה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת