הוספת חוות דעת - ‏מאוורר עמוד MIDEA FS40-17LR מידאה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת