הוספת חוות דעת - מקרר 482 ליטר MIDEA HQ-627WEN 6327 מידאה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת