הוספת חוות דעת - מקרר מקפיא תחתון Midea HQ690WENGW מידאה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת