הוספת חוות דעת - שואב אבק נגרר MIDEA M600 מידאה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת