הוספת חוות דעת - כיריים חשמליות Midea MCIV10241B2CCA מידאה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת