הוספת חוות דעת - ‏תנור בנוי Miele DGC 6660 XXL מילה מתצוגה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת