הוספת חוות דעת - מקרר ‏ללא מקפיא Miele K28202D ‏381 ‏ליטר מילה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת