הוספת חוות דעת - מכונת כביסה ‏פתח קידמי Miele WMH122 ‏9 ‏ק"ג מילה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת