הוספת חוות דעת - אוזניות Miracase MBTO106 Bluetooth

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת