הוספת חוות דעת - רמקול נייד Miracase MBTS705

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת