הוספת חוות דעת - מכונת תספורת Moser Genio Pro 1874-0051

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת