הוספת חוות דעת - ‏מכונת אספרסו Nespresso Essenza Mini C30 נספרסו

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת