הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Nokia 3.1 32GB נוקיה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת