הוספת חוות דעת - טלפון סלולרי Nokia 7.1 נוקיה

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת