הוספת חוות דעת - מקפיא Normande ND243 ‏172 ‏ליטר נורמנדי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת