הוספת חוות דעת - כיריים גז Normande ND710 נורמנדי

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת