הוספת חוות דעת - ‏תנור חימום Omega IP55-RAIN2500CT-WL

*יש להתייחס לכל שורה כיתרון נפרד
*יש להתייחס לכל חסרון כשורה נפרדת

Error
Whoops, looks like something went wrong.